CXM
SERVICES

Giải pháp All-in-one

giúp doanh nghiệp quản lý và tối ưu hóa toàn bộ hành
trình trải nghiệm khách hàng (CX) trên mọi kênh giao tiếp
Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn thực hiện chuyển đổi số dễ dàng hơn với 3 giải pháp toàn diện bao gồm: Call Center, Omnichannel Contact Center and Omnichannel Conversation
Woni
Dựa trên công nghệ AI và tự động hóa
tất cả các dịch vụ của Worldfone AI
sẽ có khả năng thực hiện nhiều
tác vụ hơn.Hãy cùng tôi khám
phá thêm về một trong những dịch
vụ đó Callbot, Chatbot, e-KYC....
Dịch vụ WorldfoneAI Analytics & AI Woni -Trợ lý doanh nghiệp Đáng tin cây & thông minh ANALYTICS - AI
Business Communications Kết nối đa kênh với từng điểm chạm củakhách hàng trong dịch vụ Worldfone All-in-one
Với mỗi dịch vụ của
Worldfone, bạn có thể
tìm ra cách tiếp cận
phù hợp với khách
hàng tiềm năng và tăng
sự gắn kết với họ.
API xử lý việc truyền dữ liệu giữa các hệ thống khác nhau, đóng vai trò quan trọng trong xây dựng chiến lược kinh doanh thành công. Khám phá thêm các giải pháp tích hợp API...

Copyright ©2024 Southtelecom. All Rights Reserved. Terms of Service. Privacy Policy.