call center
call center call center

CALL CENTER SERVICES

Là các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi giúp cải thiện trải nghiệm khách hàng, tăng hiệu quả hoạt động, tiết kiệm chi phí.

01.TÍNH NĂNG CHÍNH

call center`
call center
Sản phẩm liên quan
cxm
Call Center
cxm
Omnichannel Contact Center
cxm
Omni Conversation Service
communication
WorldfonePBX
communication
Worldfone Callbot Service
communication
Worldfone VideoCall
communication
Worldfone Gate SBC
Ai
e-KYC for Business
Ai
Voice / Face Biometrics
Ai
Chatbot - Callbot
Ai
QCAI Quality Control AI
Ai
Voice Analytics
conversation apis
Conversation APIs
conversation apis
Conversation APIs
Tìm thêm thông tin ở đây
solution

Copyright ©2024 Southtelecom. All Rights Reserved. Terms of Service. Privacy Policy.