worldfone gate sbc

Worldfone Gate SBC

SBC (Session Border Controller) là 1 thành phần được triển khai trong network để bảo vệ nền tảng SIP (VoIP). SBC giờ đây đã trở thành 1 tiêu chuẩn của thế giới cho dịch vụ thoại và đa phương tiện của NGN / IMS.

TÍNH NĂNG CHÍNH

worldfone gate sbc
Sản phẩm liên quan
cxm
Call Center
cxm
Omnichannel Contact Center
cxm
Omni Conversation Service
communication
WorldfonePBX
communication
Worldfone Callbot Service
communication
Worldfone VideoCall
communication
Worldfone Gate SBC
Ai
e-KYC for Business
Ai
Voice / Face Biometrics
Ai
Chatbot - Callbot
Ai
QCAI Quality Control AI
Ai
Voice Analytics
conversation apis
Conversation APIs
conversation apis
Conversation APIs
Tìm thêm thông tin ở đây
solution

Copyright ©2024 Southtelecom. All Rights Reserved. Terms of Service. Privacy Policy.