STARTUP
Để tầm nhìn của bạn trở thành hiện thực!
Đổi mới tương tác
Kết nối liền mạch
Thao tác đơn giản
Bắt đầu từ những nền móng đầu tiên...
Hệ thống Call Center
Dễ dàng thiết lập kịch bản gọi, quản lý, giám sát và hơn thế nữa với ngân sách hợp lý
Omnichat đồng bộ tương tác qua
tin nhắn
Omnichat đồng bộ tương tác qua tin nhắn
Dễ dàng tương tác, đồng bộ thông tin khách hàng liền mạch qua cách kênh chat.
CRM
Quản lý toàn bộ thông tin tương tác, các lịch sử giao dịch... với một không gian làm việc duy nhất.
Đơn giản - Tối ưu
Đội ngũ chuyên nghiệp
Bạn đưa ý tưởng - Chúng tôi thực thi
Plug & Play
Mọi thứ đã sẵn sàng ngay khi bạn khởi động
Chất đến từng đồng
Chỉ từ 1000đ/ngày - Biến mọi công việc, tương tác của bạn trở nên hoàn hảo
CRM
Quản lý toàn bộ thông tin tương tác, các lịch sử giao dịch... với một không gian làm việc duy nhất.
Đơn giản - Tối ưu
Ngay cả khi bạn chưa biết bắt đầu từ đâu?

Copyright ©2024 Southtelecom. All Rights Reserved. Terms of Service. Privacy Policy.